6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Jei sutuoktinių turtui taikomas bendrosios nuosavybės teisinis režimas, pergyvenęs sutuoktinis turi teisę į pusę nepadalintos bendrosios nuosavybės, o kita pusė priskiriama prie palikėjo turto. Pergyvenęs sutuoktinis pagal paveldėjimo teisę turi ypatingą padėtį: pagal šią teisę, jei jis / ji kartu su vaikais yra įpėdinis, visas turtas, kurį sudaro palikėjo turtas, paskiriamas jam / jai ir jis / ji įpareigojamas (-a) padengti skolas (žr. CK 4:13 straipsnį ir toliau). Jei palikėjo testamente nustatyta, kad pergyvenęs sutuoktinis nieko nepaveldi arba jei jis / ji patiria kitą nepriteklių, jis / ji gali pareikalauti iš įpėdinių naudojimosi teisės ir uzufrukto teisės, susijusios su buvusiu sutuoktinių gyvenamuoju būstu (žr. CK 4:28 ir 4:29 straipsnius), bei pareikalauti uzufrukto teisės kito turto atžvilgiu (žr. CK 4:30 straipsnį).