6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Vieno iš sutuoktinių mirties atveju sutuoktinių turto teisinis režimas nutraukiamas ir, jei buvo taikomas bendrosios nuosavybės teisinis režimas, bendroji nuosavybė padalijama pagal 5.1 punkte išdėstytus principus. Pergyvenęs sutuoktinis gauna savąją bendrosios nuosavybės dalį, o kita dalis priskiriama prie palikėjo turto, kuris padalijamas pagal paveldėjimo teisės nuostatas. Pergyvenęs sutuoktinis gauna tokią pat turto dalį, kaip ir vaikai, tačiau sutuoktinio dalis negali būti mažesnė nei viena ketvirtoji dalis palikimo (CK 2139 straipsnis). Jei palikuonių nėra ir palikėjas turėjo tik sutuoktinį ir protėvius, pergyvenęs sutuoktinis gauna du trečdalius turto. Jei palikėjas neturi nei palikuonių, nei protėvių, tik sutuoktinį, šis gauna visą palikimą.