6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Pergyvenęs sutuoktinis paveldi palikėjo sutuoktinio turtą, jei tą dieną, kai pradedamos paveldėjimo procedūros, galutinis sprendimas nėra priimtas (Civilinio kodekso 970 straipsnis). Turto dalį, į kurią turi teisę pergyvenęs sutuoktinis, sudaro: viena ketvirtoji dalis turto, jei turtas dalijamas jam / jai ir palikėjo palikuonims, viena trečioji dalis turto, jei turtas dalijamas jam / jai, palikėjo privilegijuotiesiems protėviams (tėvams) ir palikėjo privilegijuotiesiems šoninės linijos giminėms (broliams, seserims ir jų palikuonims), pusė turto, jei turtas dalijamas tik jam / jai ir kitiems privilegijuotiesiems protėviams arba privilegijuotiesiems šoninės linijos giminėms, trys ketvirtadaliai, jei turtas dalijamas jam / jai ir palikėjo paprastiems protėviams (seneliams ir jų protėviams) arba palikėjo paprastiems šoninės linijos giminaičiams (dėdėms, tetoms, pirmos eilės pusbroliams ir pusseserėms, senelių broliams ir seserims). Jei palikėjas neturi kitų teisėtų įpėdinių, pergyvenęs sutuoktinis gauna visą palikimą (Civilinio kodekso 972 straipsnis).