6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Anglija / Velsas

Anglijoje ir Velse galioja palikimo laisvė ir nėra nustatytų / privalomų pergyvenusiam sutuoktiniui priklausančių dalių.

Jei testamento nėra, sutuoktinis paveldi pagal 1925 m. Turto administravimo įstatymo 46 straipsnį. Tikslus ieškinio dydis priklauso nuo to, ar palikėjas turi vaikų ("palikuonių") ir (arba) vieną iš tėvų, tikrą brolį arba seserį, arba tikro brolio ar sesers palikuonių.

Nesvarbu, ar testamentas yra ar jo nėra, pergyvenęs sutuoktinis gali pateikti ieškinį dėl palikėjo turto reikalaudamas tokios finansinės paramos, kuri teismo nustatyta pagal 1975 m. Paveldėjimo (šeimos ir išlaikytinių išlaikymas) įstatymą.

Škotija

Jei testamento nėra, pergyvenęs sutuoktinis turi nustatytas išankstines teises į namą, baldus ir tam tikrą pinigų sumą (1964 m. Škotijos paveldėjimo įstatymo 8 ir 9 straipsniai).

Jei dėl šių teisių neviršijama turto vertė, pergyvenęs sutuoktinis taip pat turi teisę į vieną trečiąją likusio kilnojamojo turto dalį (jei yra pergyvenusių palikuonių) arba į jo pusę (jei pergyvenusių palikuonių nėra). Pergyvenęs sutuoktinis gauna likusį testamentu nepaliktą turtą, jei palikėjo nepergyvena jo palikuonys, tėvai ar broliai arba seserys (žr. 1964 m. Škotijos paveldėjimo įstatymo 2 straipsnį).

Testamentu pergyvenusiam sutuoktiniui labai dažnai paliekamas visas turtas. Teoriškai pergyvenę palikuonys turi teisę į vieną trečiąją palikėjo kilnojamojo turto (legitim), bet palikuonys dažnai atsisako šios teisės. Jei testamentu pergyvenusiam sutuoktiniui nieko nepaliekama, jis arba ji gali reikalauti vienos trečiosios kilnojamojo turto dalies, jei yra pergyvenusių įpėdinių, arba pusės, jei pergyvenusių įpėdinių nėra.