9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

De verdeling van de activa na scheiding krachtens §§ 81ev. EheG en §§ 24ev. EPG behoort tot de niet-betwiste huwelijkszaken. De Oostenrijkse rechtbanken hebben internationale bevoegdheid voor dergelijke procedures indien een echtgenoot/partner de Oostenrijkse nationaliteit bezit of zijn/haar gewone verblijfplaats in het land heeft (§ 114a lid 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Zowel de materiële als de territoriale bevoegdheid komen toe aan de arrondissementsrechtbank (§ 104a JN), in het district waarvan de echtgenoten/partners hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden, en bij gebreke daarvan de arrondissementsrechtbank van de gewone verblijfplaats van de verweerder (§§ 114a lid 1 in combinatie met 76 lid 1 JN). Als een echtscheidingsprocedure reeds aanhangig is bij een rechtbank en de hoorzittingen in eerste instantie nog niet zijn afgerond, dan is deze rechtbank ook bevoegd voor de verdeling van de huwelijksgoederen (§ § 114a lid 3 in combinatie met 76 lid 1 JN).