4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

Het vermogensstelsel moet worden geregistreerd.

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Er bestaat een centraal elektronisch register bij het registratieagentschap (art. 19 WF).

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden en het toepasselijke huwelijksvermogensstelsel moeten worden geregistreerd.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Het register is openbaar. Voor referenties en getuigschriften afkomstig uit het register zijn kosten verschuldigd overeenkomstig een tarief dat wordt vastgesteld door de ministerraad (art. 19, lid 4 WF).

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

In relatie tot derden is het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen van toepassing indien er geen ander stelsel is geregistreerd (art. 20 WF).