6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

In geval van overlijden van één echtgenoot wordt het huwelijksvermogensstelsel beëindigd en, indien er sprake was van een gemeenschappelijk vermogen, wordt dit vermogen verdeeld overeenkomstig de beginselen die zijn beschreven in 5.1. De langstlevende echtgenoot ontvangt zijn/haar aandeel, en het andere deel van het gemeenschappelijk vermogen valt in de nalatenschap van de overledene. Die wordt verdeeld overeenkomstig de bepalingen in het toepasselijk erfrecht. Overeenkomstig dit recht erft de langstlevende echtgenoot een aandeel dat gelijk is aan het aandeel van elk kind. Indien de kinderen van de overledene reeds zijn overleden of niet voor de nalatenschap in aanmerking komen, treden hun afstammelingen in hun plaats (art. 10 Wet betreffende erfopvolging).

Indien een echtgenoot samen met opwaartse erfgenamen of broers en zusters van de overledene of hun afstammelingen erft, ontvangt hij/zij de helft van de nalatenschap indien deze openvalt voorafgaand aan de voltooiing van 10 jaar huwelijk; na 10 jaar huwelijk ontvangt hij/zij twee derde van de nalatenschap. Indien de echtgenoot samen met opwaartse erfgenamen en broers en zusters van de overledene of hun afstammelingen erft, ontvangt hij/zij in het eerste geval een derde van de nalatenschap (voorafgaand aan de voltooiing van 10 jaar huwelijk) en in het tweede geval de helft. Indien er geen andere erfgenamen zijn, erft de echtgenoot de gehele nalatenschap (art. 9 Wet betreffende erfopvolging).