7 Beschikt uw nationaal recht over een speciaal huwelijksvermogenstelsel voor echtparen met meerdere nationaliteiten?

Nee, er is niet voorzien in een speciaal huwelijksvermogensstelsel voor multinationale echtparen.