6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Bij gebreke aan een andersluidend huwelijkscontract/huwelijkse voorwaarden, mag een overlevende echtgenoot verdeling van het gemeenschappelijk vermogen vragen tijdens de duur van de afwikkeling van de nalatenschap die wordt behartigd door een notaris; in dat geval maakt dat vermogen geen deel uit van de nalatenschap.

Bij het verdelen van het gemeenschappelijk vermogen zal een overlevende echtgenoot het resterende vermogen van de erflater erven (in andere gevallen dan testamentaire vererving) volgens de eerste of tweede rang van erfopvolging. In de eerste rang van erfopvolging zal een overlevende echtgenoot hetzelfde aandeel erven als een kind van de erflater (artikel 9 van de Successiewet). Is een erflater kinderloos, dan zullen zijn of haar echtgenoot en ouders de eigendom erven in gelijke delen (de ene helft gaat naar de echtgenoot, de andere helft naar de ouders). Heeft de erflater geen levende ouders, dan zal de overlevende echtgenoot het hele vermogen erven (artikel 11 van de Successiewet).