6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

De langstlevende echtgenoot heeft altijd recht op een deel van de nalatenschap of, indien de overleden echtgenoot een testament heeft, van het voorbehouden deel / de legitieme portie van de nalatenschap. De langstlevende echtgenoot heeft dus recht op een deel, of de overleden echtgenoot nu een geldig testament had laten opmaken of niet. Het deel van de langstlevende echtgenoot wordt, rekening houdende met feit of er andere erfgenamen zijn, in overeenstemming met Artikel 44 van Hoofdst. 195 als volgt bepaald:

  • i ) Als de overleden echtgenoot naast de echtgenoot ook kinderen of afstammelingen achterlaat, is het deel van de echtgenoot gelijk aan één derde. Als een kind van de overleden echtgenoot is vooroverleden, hebben de kleinkinderen van de overleden echtgenoot recht op het deel dat hun vader/moeder zou hebben gekregen als hij/zij nog leefde.
  • ii ) Als de overleden echtgenoot naast de echtgenoot geen kinderen of kleinkinderen achterlaat maar wel voorouders of afstammelingen daarvan binnen de derde graad van bloedverwantschap met de overleden echtgenoot, bedraagt het deel van de echtgenoot de helft van de nalatenschap of van het voorbehouden erfdeel / legitieme portie van de nalatenschap. Merk op dat onder de term 'voorouder of afstammeling daarvan' ook onrechtstreekse bloedverwanten vallen, aangezien anders enige verwijzing naar afstammelingen zinloos zou zijn; alle rechtstreekse afstammelingen zouden onder het bovenstaande punt (i) vallen. Als de overleden echtgenoot dus ouders, grootouders, broers of zusters, ooms, tantes, neven of nichten achterlaat, bedraagt het deel van de langstlevende echtgenoot de helft. Het is irrelevant of de overleden echtgenoot één of meerdere voorouders of afstammelingen daarvan binnen de derde graad van bloedverwantschap achterlaat. Als er ook maar één van hen is, is dit voldoende om het deel van de langstlevende echtgenoot te beperken tot de helft.
  • iii ) Als de overleden echtgenoot naast de echtgenoot geen kinderen noch afstammelingen daarvan, noch voorouders of afstammelingen daarvan binnen de derde graad van bloedverwantschap achterlaat, maar voorouders of afstammelingen daarvan van de vierde graad van bloedverwantschap met de overleden echtgenoot, bedraagt het deel van de langstlevende echtgenoot drie vierden van de nalatenschap of van het voorbehouden erfdeel / legitieme portie van de nalatenschap. Als de overleden echtgenoot dus neven of nichten, broers of zusters of grootouders, of kleinkinderen van een broer of zuster achterlaat, wordt het voorbehouden erfdeel / legitieme portie van de echtgenoot beperkt tot drie vierden.
  • iv ) Als de overleden echtgenoot naast de echtgenoot geen kinderen of afstammelingen daarvan, noch voorouders of afstammelingen daarvan binnen de vierde graad van bloedverwantschap met de overleden echtgenoot achterlaat, erft de echtgenoot de volledige nalatenschap of het volledige voorbehouden erfdeel / legitieme portie van de nalatenschap.