4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Er bestaan twee registers voor huwelijkscontracten in de Tsjechische Republiek.

  • Lijst van akten inzake het huwelijksvermogensstelsel – een openbaar elektronisch register
  • Een register van akten inzake het huwelijksvermogensstelsel – een niet-openbaar elektronisch register.

Beide registers worden bijgehouden en beheerd door de Notariële Kamer van de Tsjechische Republiek.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Lijst van akten inzake het huwelijksvermogensstelsel

De Lijst van akten is bedoeld voor het inschrijven van huwelijkscontracten (of overeenkomsten die dergelijke contracten wijzigen) en vonnissen betreffende het huwelijksvermogensstelsel. Deze Lijst bevat een index en een verzameling van akten.

De volgende gegevens worden in deze Lijst opgenomen:

  • voornaam, achternaam, geboortedatum en verblijfplaats van de (toekomstige) echtgenoten,
  • de datum waarop het huwelijkscontract werd gesloten en in werking trad, een beschrijving van het overeengekomen stelsel conform het Burgerlijk Wetboek en de voornaam, achternaam en vestigingsplaats van de notaris die het huwelijkscontract heeft opgesteld, of
  • de datum waarop de gerechtelijke beslissing inzake het huwelijksvermogensstelsel werd uitgesproken en van kracht werd, het dossiernummer, de naam van de rechtbank die de beslissing heeft genomen en een vermelding of de rechtbank in kwestie de gemeenschap van goederen van de echtgenoten heeft vernietigd of verlengd, de huidige omvang ervan heeft beperkt, of het huwelijksvermogensstelsel heeft gewijzigd,
  • andere informatie indien nodig.

De Verzameling van akten omvat een afschrift van het huwelijkscontract of een uitspraak van de rechtbank.

Het huwelijkscontract wordt enkel ingeschreven in de Lijst indien dit bedongen is in het huwelijkscontract, of op verzoek van beide echtgenoten. De inschrijving van vonnissen inzake het huwelijksvermogensstelsel is daarentegen verplicht, ongeacht de wens van de echtgenoten.

De Lijst is openbaar en de Notariële Kamer van de Tsjechische Republiek publiceert informatie die wordt opgenomen in de Lijst zodanig dat toegang vanop afstand mogelijk is. Elke notaris moet op eenieders verzoek een kopie van het huwelijkscontract of van de beslissing van de rechtbank uit de Verzameling van akten uitreiken, of zo nodig bevestigen dat dergelijke akte niet in de Lijst is ingeschreven (artikelen 35j – 35l van Wet nr. 358/1992 Sb. betreffende Notarissen en hun activiteiten (“Notariële Procedures”)).

Register van akten inzake het huwelijksvermogensstelsel

Ook het Register van akten is bedoeld voor het registreren van huwelijkscontracten (of overeenkomsten die dergelijke contracten wijzigen) en vonnissen inzake het huwelijksvermogensstelsel.

De volgende gegevens worden in dit Register opgenomen:

  • voornaam, achternaam, geboortedatum en verblijfplaats van de (toekomstige) echtgenoten,
  • voornaam, achternaam en vestigingsplaats van de notaris bij wie het huwelijkscontract gedeponeerd werd (of gelijkwaardige informatie inzake het vonnis van de rechtbank),
  • het dossiernummer en de datum van het contract (of gelijkwaardige informatie inzake het vonnis van de rechtbank),
  • de registratiedatum.

Enkel de notaris die het huwelijkscontract heeft opgesteld en de Notariële Kamer van de Tsjechische Republiek hebben echter toegang tot de informatie in het Register. Het Register dient uitsluitend als informatiebron voor het toepasselijke huwelijksvermogensstelsel bij de afwikkeling van erfzaken in geval van overlijden van één van beide echtgenoten. Op verzoek van de notaris die van de rechtbank de bevoegdheid heeft gekregen om de erfenis af te wikkelen, verstrekt de Notariële Kamer aan de notaris informatie over de vraag of een huwelijkscontract (of meer contracten (overeenkomsten)) aangegaan door de overledene, geregistreerd is en bij welke notaris dit gedeponeerd is, dan wel of een vonnis van de rechtbank over het huwelijksvermogensstelsel van de testateur werd geregistreerd. Alle bovenstaande gegevens worden doorgegeven aan de notaris (artikel 35d van de Notariële Procedures).

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Lijst van akten inzake het huwelijksvermogensstelsel

Indien het huwelijkscontract of het vonnis van de rechtbank inzake het huwelijksvermogensstelsel werd geregistreerd in de Lijst, kan het echtpaar dit tegenwerpen aan derden, zelfs indien zij niet vertrouwd waren met de inhoud daarvan (artikel 35, lid 1 van de Notariële Procedures).

Register van akten inzake het huwelijksvermogensstelsel

Inschrijvingen in het Register zijn niet juridisch bindend. Het Register dient uitsluitend voor informatiedoeleinden.