8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Het Tsjechische recht voorziet niet in een speciaal huwelijksvermogensstelsel voor geregistreerde partners. Geregistreerde partners hebben echter de vrijheid om zelf hun vermogensrechtelijke betrekkingen te regelen middels een overeenkomst. Hetzelfde geldt voor niet-geregistreerde partnerschappen.

Niettemin erven de langstlevende geregistreerde partner en de kinderen van de overledene in de eerste graad van erfopvolging, elk van hen in gelijke delen (artikel 1635, lid 1 en artikel 3020 van het Burgerlijk Wetboek).