6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

De regels betreffende de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen zijn ook van toepassing bij overlijden van een van de echtgenoten. Daarbij wordt het aandeel van de overledene in het gemeenschappelijk vermogen, tezamen met zijn/haar eigen vermogen (indien aanwezig), voorwerp van de nalatenschap.

De langstlevende echtgenoot ontvangt zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijk vermogen , tezamen met zijn/haar eigen vermogen (indien aanwezig). Daarnaast ontvangt de langstlevende echtgenoot zijn/haar eigen pensioenrechten, enz. (vgl. vraag 2.1.).

De langstlevende echtgenoot erft de helft van het vermogen van de overledene indien de overledene rechtstreekse erfgenamen heeft. Indien de overleden echtgenoot geen rechtstreekse erfgenamen heeft, is de langstlevende echtgenoot de enige erfgenaam. De overleden echtgenoot kan een testament nalaten waarin een andere verdeling van de nalatenschap wordt vermeld, met de beperking dat een kwart van het vermogen van de overleden echtgenoot moet worden geërfd door de langstlevende echtgenoot.

Daarnaast heeft de langstlevende echtgenoot het recht om voorwerpen uit te sluiten van de nalatenschap indien deze uitsluitend voor zijn/haar persoonlijke behoeften worden gebruikt, mits de waarde ervan niet onevenredig is overwegende de financiële omstandigheden van de echtgenoten, en voorwerpen die zijn verworven voor gebruik door minderjarige kinderen.

Verder kan de langstlevende echtgenoot een bedrag ontvangen uit de nalatenschap waarvan de waarde, indien opgeteld bij de erfenis en het eigen vermogen van de langstlevende echtgenoot, gelijk is aan 600.000 DKK. Dit bedrag kan worden geïndexeerd.

De langstlevende echtgenoot kan het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten overnemen in onverdeeld bezit met hun gemeenschappelijke rechtstreeks erfgenamen, bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen. Indien de overleden echtgenoot eigen rechtstreekse erfgenamen nalaat, kan de nalatenschap alleen voorwerp worden van onverdeeld bezit met hun toestemming. Onverdeeld bezit van een nalatenschap houdt in dat de erfgenamen normaal gesproken hun vordering op de overledene niet kunnen opeisen zolang de langstlevende echtgenoot in leven is en de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap in bezit heeft en deze kan gebruiken in zijn/haar dagelijks leven, zelfs als de waarde van de nalatenschap daardoor vermindert. De langstlevende echtgenoot mag het bezit van de nalatenschap echter niet misbruiken.

(Erfeniswet, paragrafen 9-11 en 18-19)