8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Overeenkomstig de Wet op het geregistreerd partnerschap kunnen twee personen van hetzelfde geslacht een geregistreerd partnerschap aangaan.

Bij gebreke van een overeenkomst waarin anders wordt bepaald, zijn dezelfde bepalingen van toepassing op een geregistreerd partnerschap als op een huwelijk.

Wettelijke bepalingen die echter uitsluitend van toepassing zijn op personen van een bepaald geslacht zijn niet van toepassing op een geregistreerd partnerschap. Dit betreft de regels aangaande toepasselijk recht zoals aangehaald in 1.1., die vastgesteld zijn op basis van  het geslacht van een bepaalde echtgenoot. Deze regel is derhalve niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen.

In de juridische praktijk lijkt er geen uniformiteit te zijn met betrekking tot het toepasselijk recht voor vermogensrechtelijke betrekkingen in geregistreerde partnerschappen, maar rechtsbeoefenaars zijn van mening dat deze worden beheerst door het recht van het land van de eerste gezamenlijke verblijfplaats van de partners of optioneel door het recht van het land waar het partnerschap is geregistreerd. Daarnaast is men van mening dat overeenkomsten betreffende de rechtskeuze zijn toegestaan.

Het Noords  Huwelijksverdrag is niet van toepassing op geregistreerd partnerschap.

(Wet op het geregistreerd partnerschap, paragraaf 1 en paragrafen 3-4)