9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Een aanvraag voor verdeling van het gemeenschappelijk vermogen kan worden ingediend bij de rechtbank (het “probate court maakt onderdeel uit van de city court, een plaatselijke rechtbank in Denemarken), indien een van de partners in Denemarken woont. Indien minstens één partner verbonden is met Denemarken, mogen de partners overeenkomen dat een verdelingsaanvraag daar wordt ingediend. De partners mogen een dergelijke overeenkomst niet voorafgaand aangaan, maar deze mag alleen worden gemaakt wanneer er een geschil is over de verdeling van de goederen in geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed.

Een verdelingsaanvraag voor het deel van het gemeenschappelijk vermogen dat zich in Denemarken bevindt, mag daar worden ingediend indien de betreffende goederen niet het voorwerp vormen van een procedure in een ander land.

(Wet betreffende de verdeling van gezinsactiva, paragraaf 4)

(Wet op het beheer van erfenissen, paragraaf 74)