4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Er bestaat een huwelijkszakenregister in Finland voor  het hele land. De plaatselijke overheidsinstantie, d.w.z. het registratiekantoor, fungeert als de registrerende instantie.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen in het huwelijkszakenregister. Derhalve worden de gegevens over de ondertekendatum van het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden en alle inhoudsbepalingen opgenomen in het register.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Iedereen heeft het recht informatie te ontvangen over de vraag of de echtgenoten een geldig huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden hebben gesloten en over de inhoud ervan.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden treden niet in werking voor ze zijn geregistreerd (paragraaf 44 Huwelijkswet).