6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Wanneer een huwelijk wordt ontbonden als gevolg van het overlijden van een van beide echtgenoten, en de echtgenoten een huwelijksrecht hadden op elkaars vermogen, wordt het huwelijksvermogen vereffende voor dat de nalatenschap van de overledene wordt verdeeld indien (paragraaf 85 Huwelijkswet). Tijdens deze verdeling zijn de erfgenamen van de overleden echtgenoot verplicht de langstlevende echtgenoot te compenseren indien het vermogen van de overledene dat onder het “huwelijksrecht” valt meer bedraagt dan dat van de langstlevende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot is echter niet verplicht de erfgenamen te compenseren indien zijn/haar vermogen dat onder het huwelijksrecht valt meer bedraagt dan dat van de overleden echtgenoot. Of de echtgenoten een “huwelijksrecht” hebben op elkaars vermogen heeft geen gevolgen voor de rechten van de langstlevende echtgenoot onder het erfrecht. De voordelen van de langstlevende echtgenoot overeenkomstig erfrecht en het testament worden verdeeld uit de nalatenschap.