6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

In het geval van overlijden wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden en in twee verdeeld. De langstlevende echtgenoot heeft recht op de helft van de gemeenschap, terwijl de andere helft toekomt aan de erfgenamen van de overleden echtgenoot. De langstlevende echtgenoot is echter ook erfgenaam en zijn/haar rechten variëren naargelang de overige erfgenamen (Art. 756 e.v. BW). Als de overledene nakomelingen achterlaat, erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de volledige nalatenschap of de eigendom van een vierde daarvan (Art. 757 BW). Als de overledene een vader of moeder achterlaat, erft elk van hen een vierde en komt de rest toe aan de langstlevende echtgenoot (Art. 757-1 BW). Als de overledene geen kinderen of een vader of moeder achterlaat, erft de langstlevende echtgenoot de volledige nalatenschap (art. 757-2 BW).