7 Beschikt uw nationaal recht over een speciaal huwelijksvermogenstelsel voor echtparen met meerdere nationaliteiten?

Een op 4 februari 2010 ondertekende overeenkomst die in Frankrijk in werking trad op 1 mei 2013 naar aanleiding van de samenwerking tussen de Franse en Duitse Ministers van Justitie, heeft een extra, optioneel huwelijksvermogensstelsel tot stand gebracht, en dit op basis van de in Frankrijk en Duitsland bestaande stelsels van gemeenschap van aanwinsten (‘zugewinnegemeinschaft’). Tijdens het huwelijk vallen de echtgenoten onder het stelsel van scheiding van goederen. Bij ontbinding heeft elke echtgenoot recht op de helft van de tijdens het huwelijk verworven bezittingen. Voor dit gemeenschappelijk huwelijksvermogensstelsel komen niet enkel Frans-Duitse echtparen in aanmerking, maar ook echtparen die in Frankrijk of Duitsland wonen of wier huwelijksvermogensstelsel onderworpen is aan het Franse of Duitse recht.