8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Niet-geregistreerde partnerschappen (samenwoning) worden erkend door Art. 515-8 BW maar zijn niet wettelijk geregeld.

Geregistreerde partnerschappen (burgerlijke partnerschappen) worden geregeld door Art. 515-1 BW e.v.. Voor deze partnerschappen komen homoseksuele koppels in aanmerking, hoewel ze niet exclusief voor hen zijn voorbehouden.

Burgerlijke partners (samenwonenden) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die door een van de partners worden aangegaan voor "alledaagse behoeften" (Art. 515-4 BW).

Het blijft elke partner vrij staan om zijn/haar goederen te beheren en elke partner blijft aansprakelijk voor zijn/haar persoonlijke schulden. Geacht wordt dat goederen waarvan de eigendom niet wordt aangetoond tot het gemeenschappelijk vermogen behoren (Art. 515-5 BW). Partners kunnen ook bepalen dat goederen die worden verworven tijdens het partnerschap tot het gemeenschappelijk vermogen behoren (Art. 515-5-1 BW).