4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

In Duitsland wordt het zogenoemde "Register voor huwelijksvermogensstelsels" bijgehouden door de regionale rechtbank, dit zijn de rechtbanken van de deelstaten of "Länder".

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Bepalingen die afwijken van de gemeenschap van aanwinsten als wettelijk stelsel evenals de toepasselijkheid van een buitenlands huwelijksvermogensstelsel kunnen in dit register worden opgenomen.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Het register is openbaar en kan door een belanghebbende worden geraadpleegd.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

De geldigheid van het huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden hangt niet af van de opname in het register. Om te kunnen vertrouwen op een contractueel bedongen huwelijksvermogensstelsel of een buitenlands huwelijksvermogensstelsel jegens een derde is het echter noodzakelijk om, overeenkomstig paragraaf 1412 BGB (indien van toepassing juncto art. 16, lid 1 EGBGB), het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden te registreren in het Register voor huwelijksvermogensstelsels.