7 Beschikt uw nationaal recht over een speciaal huwelijksvermogenstelsel voor echtparen met meerdere nationaliteiten?

Naast de traditionele huwelijksvermogensstelsels kunnen alle echtgenoten ook kiezen voor het Frans-Duitse regime van een optionele gemeenschap van aanwinsten, zonder dat een van beide echtgenoten de Franse of Duitse nationaliteit moet hebben (zie 3.1.). Het Duitse recht bevat geen specifiek huwelijksvermogensstelsel voor internationale koppels.