8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Tot 30 september 2017 voorzag de Duitse wetgeving in geregistreerde partnerschappen, een wettelijk instituut dat was gelijkgesteld aan het huwelijk en voorbehouden aan koppels van hetzelfde geslacht, overeenkomstig de Wet op Geregistreerde Partnerschappen (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

De Wet van 20 juli 2017 die koppels van hetzelfde geslacht het recht verschaft om te huwen (zie het Duitse Staatsblad BGBL. I, p. 2787) en die van kracht werd op 1 oktober 2017, stelde het huwelijk open voor koppels van hetzelfde geslacht. Huwelijken tussen homoseksuele partners zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als huwelijken tussen heteroseksuele partners, waardoor zij nu ook kunnen adopteren.

Partnerschappen die al waren geregistreerd, blijven bestaan, tenzij beide partners voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat zij in het huwelijk willen treden (zie § 20a LPartG). Door de openstelling van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht zijn geregistreerde partnerschappen overbodig geworden. Bijgevolg is het niet langer mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

In het belang van hun geldigheid heeft de Duitse wetgever in een speciale conflictregeling voorzien voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen tussen homoseksuele partners: hun grondslag, algemeen en vermogensstelsel en ontbinding zijn onderworpen aan de inhoudelijke bepalingen van de deelstaat waar ze zijn geregistreerd (Art. 17 b, para. 1 in combinatie met subpara. 4 van de inleidende wet bij het Duitse Burgerlijk Wetboek, EGBGB, waar toepasselijk). Als er geregistreerde partnerschappen of huwelijken zijn afgesloten tussen dezelfde personen van hetzelfde geslacht in verschillende deelstaten, dan is het laatst aangegane huwelijk of partnerschap bindend vanaf het moment van afsluiting (Art. 17b para. 3 in combinatie met para. 4 EGBGB, waar toepasselijk).

Conflictregelingen voor partnerschappen tussen heteroseksuele partners die in het buitenland werden geregistreerd, zijn controversieel.