4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

In artikel 1403, lid 2 GBW wordt vereist dat de overeenkomst moet worden opgenomen in een speciaal openbaar register om ook voor derden bindend te zijn.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

De authentieke akte waarin de echtgenoten hebben gekozen voor het stelsel van gemeenschap van goederen wordt opgenomen in het register samen met alle relevante aspecten, zoals namen, omvang van de gemeenschap en details over de beëindiging ervan.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Eenieder met een gerechtvaardigd belang heeft toegang tot het openbaar register met voornoemde registraties.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

De overeenkomst treedt in werking en kan worden tegengeworpen aan derden wanneer het is opgenomen in het speciale openbare register (art. 1403 GBW).