4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

Dit is niet van toepassing, aangezien er naar Iers recht geen keuze is met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel. Er bestaat geen verplichting om een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden te registreren en er bestaat ook geen register voor huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden.