4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

Het wettelijk stelsel wordt, in tegenstelling tot conventionele stelsels, op een zogenoemde „negatieve” manier bekendgemaakt. Dat wil zeggen dat dit wordt aangenomen te bestaan en kan worden tegengeworpen aan derden als gevolg van het feit dat er geen aantekening aanwezig is in de registratie van het huwelijk waaruit anders blijkt. De conventionele stelsels worden bekendgemaakt via een aantekening in de registratie van het huwelijk zoals dat is opgenomen in het papieren of elektronische archief van de burgerlijke stand (art. 69 van Presidentieel besluit nr. 396 van 03/11/2000).

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Naast de registratie bij de burgerlijke stand, wat de tegenstelbaarheid bepaalt jegens derden, is in bepaalde gevallen tevens openbare registratie vereist in het kadaster (art. 2647 BW), maar overeenkomstig de heersende rechtspraak kan dit de vorm nemen van een eenvoudige openbare kennisgeving zonder relevantie voor de tegenstelbaarheid jegens derden.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Onder andere het volgende moet als aantekening worden opgenomen bij de registratie van het huwelijk zoals opgenomen in de burgerlijke stand (art. 162 BW, art. 69 Presidentieel besluit 396/2000): de datum van het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden, de notaris die de authentieke akte heeft opgesteld, de gegevens van de beide partijen, de keuze voor het huwelijksvermogensstelsel, de rechtskeuze, de beschikking voor de ontbinding van het huwelijk of de gerechtelijke verdeling van goederen. Het verzoek om aantekeningen van het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden wordt gedaan door de notaris die de authentieke akte heeft opgesteld.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Eenieder heeft het recht om de burgerlijke stand te raadplegen.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Het gevolg van de openbare registratie is de tegenstelbaarheid mogelijk te maken van het huwelijksvermogensstelsel jegens derden.