6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Het overlijden van een van beide echtgenoten leidt tot de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel met de gevolgen zoals vermeld onder 5. Daarnaast heeft de langstlevende echtgenoot recht op een aandeel van de nalatenschap van de overlevende overeenkomstig het erfrecht.