8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Het stelsel van gemeenschap van goederen is ook van toepassing op geregistreerde partnerschappen, behalve indien de partners een ander vermogensstelsel overeenkomen (en net als gehuwden kunnen ze kiezen voor de scheiding van goederen). Wet 76/2016 geldt ook voor geregistreerde partnerschappen, de bepalingen betreffende erfenissen zonder testament, het gereserveerde deel, onterving, teruggave van schenkingen en familiecontracten. Paragraaf 21 (Wet 76/2016) bepaalt dat artikelen betreffende erfenissen zonder testament, het geregistreerde deel en onterving ook van toepassing zijn op partners van geregistreerde partnerschappen.