9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

De rechter heeft een exclusieve bevoegdheid. Over het algemeen is de Italiaanse rechter bevoegd wanneer de verweerder is gevestigd (dit houdt in dat de persoon daar het voornaamste centrum van zijn belangen en interesses heeft gevestigd, art. 43 BW) of zijn verblijfplaats (dit houdt in de plek waar een persoon gewoonlijk woont, art. 43 BW) heeft in Italië (art. 3 Wet nr. 218 van 31/05/1995).

Daarnaast is de Italiaanse rechter tevens bevoegd in zaken van nietigheid en annulatie van een huwelijk, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk indien een van de echtgenoten de Italiaanse nationaliteit heeft of wanneer het huwelijk in Italië is gesloten (art. 32 Wet nr. 218 van 31/05/1995).