4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Het in de huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract opgenomen huwelijksvermogensregime moet worden geregistreerd in het register voor vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten dat onderdeel uitmaakt van het ondernemingenregister om aan derden te kunnen worden tegengeworpen. Daarnaast worden ook andere door de wet verplichte informatie (zie 4.2.) en overeenkomsten, gerechtelijke vonnissen, besluiten en kennisgevingen die betrekking hebben op de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de echtgenoten geregistreerd.

De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract worden/wordt geregistreerd in de regionale afdeling van het ondernemingenregister binnen welk administratief grondgebied de echtgenoten hun verblijfplaats hebben geregistreerd. Indien de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract een clausule bevatten/bevat met betrekking tot onroerend goed, dan worden/wordt de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract ook geregistreerd in het kadaster van de plek waar het onroerend goed zich bevindt.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Het register betreffende de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten bevat de volgende informatie:

  • informatie over de echtgenoten;
  • informatie over het gekozen huwelijksvermogensregime: scheiding van goederen, gemeenschap van goederen; tijdstip van registratie in het register; informatie over de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract; tijdstip van beëindiging van het huwelijksvermogensregime;
  • specifieke informatie: informatie over welke activa deel uitmaken van het persoonlijk vermogen van elk van beide echtgenoten; aansprakelijkheid van een echtgenoot voor de verplichtingen van de andere echtgenoot; beperkingen ten aanzien van de vermogensrechten van de echtgenoten; andere informatie over derden; aantekeningen.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Eenieder kan het register raadplegen en uittreksels van de bestanden vragen.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract, evenals een gerechtelijke beschikking over de verdeling van de gemeenschap, kunnen worden tegengeworpen aan derden na registratie in het register betreffende de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten; met betrekking tot onroerend goed kunnen ze worden tegengeworpen na registratie bij het kadaster.