6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Elk van beide echtgenoten kan, ongeacht het toepasselijke huwelijksvermogensregime, in geval van overlijden vrijelijk beschikken over zijn/haar eigen vermogen (art. 88 BW).

De langstlevende echtgenoot erft van de overleden echtgenoot ongeacht het toepasselijke huwelijksvermogensregime dat tijdens het huwelijk van toepassing was op de echtgenoten (art. 392 BW).

De langstlevende echtgenoot ontvangt een kindsdeel indien het aantal kinderen minder is dan vier. Indien er vier of meer kinderen zijn, erft hij/zij een kwart (art. 393 BW).

Indien de overleden echtgenoot geen nog levende afstammelingen heeft en ook geen geadopteerde kinderen, dan erft de langstlevende echtgenoot de helft van de nalatenschap en in aanvulling daarop de inboedel van de echtelijke woning.

Indien er geen nog levende afstammelingen, geadopteerde kinderen, ouders/grootouders of broers en zussen of afstammelingen daarvan zijn of als de overgebleven erfgenamen hun aandeel niet opeisen, gaat de gehele nalatenschap naar de langstlevende echtgenoot (art. 396 BW).