7 Beschikt uw nationaal recht over een speciaal huwelijksvermogenstelsel voor echtparen met meerdere nationaliteiten?

Nee, het Letse recht voorziet niet in een speciaal huwelijksvermogensregime voor internationale echtparen.