9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Alle privaatrechtelijke geschillen worden aangebracht bij de rechtbank. Deze geschillen worden onderzocht door een districtsrechtbank (stadsrechtbank), met uitzondering van zaken die, overeenkomstig de wet, moeten worden onderzocht door een regionale rechtbank.

Indien de verdeling van het vermogen plaatsvindt in het kader van een echtscheidingsprocedure, dan is in principe de rechtbank van het district waar de gedaagde zijn/haar gewone verblijfplaats heeft bevoegd (art. 26, lid 1 Lets Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Indien op de wederzijdse betrekkingen van de betrokken landen Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid van toepassing is, wordt de bevoegdheid van de Letse rechter vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening.