4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Er bestaat een Register voor huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten in Litouwen. Dit register wordt beheerd door het Centraal hypotheekkantoor.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

In het register worden huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten en overeenkomsten van verdeling van de gemeenschap opgenomen.

Het register bevat de datum van de huwelijkse voorwaarden, details over de partijen bij de voorwaarden, de datum waarop of de voorwaarde waaronder de voorwaarden in werking treden, details over het vermogen waarop de voorwaarden van toepassing zijn afhankelijk van het toepasselijke regime en het gekozen vermogensregime (Regel 14 van de Verordening betreffende het register van huwelijkse voorwaarden).

Het register bevat hetzij de huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract, hetzij de beschikking van de rechter betreffende de verdeling van de gemeenschap van goederen, gegevensover de partijen bij de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract of de personen wier vermogen is verdeeld op basis van een beschikking, gegevens over het vermogen waarop de huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract van toepassing zijn of de verdelingsbeschikking en het toepasselijke regime (Regel 15 van de Verordening betreffende het register van huwelijkse voorwaarden).

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Uittreksels uit het register worden schriftelijk, per e-mail, post of andere communicatiemiddelen, of in persoon verstrekt (Regel 63 van de Verordening betreffende het register van huwelijkse voorwaarden).

Gegevens uit het register worden verstrekt aan eenieder die een redelijk en wettig doeleinde heeft voor het gebruik van de gegevens (Regel 67 van de Verordening betreffende het register van huwelijkse voorwaarden).

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Huwelijkse voorwaarden/huwelijkse contracten en de wijzigingen daarvan kunnen worden tegengeworpen aan derden indien ze zijn geregistreerd in het register van huwelijkse voorwaarden. Deze regel is niet van toepassing indien op het moment van de transactie de derde wist van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract en de wijzigingen daarvan (art. 3.103, lid 3 van het BW).