6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

In geval van overlijden van een echtgenoot heeft de langstlevende echtgenoot recht op de helft van de gemeenschap van goederen (art. 52 van de Wet op het notarieel beroep?). Daarnaast heeft de langstlevende echtgenoot het recht om te erven als abintestaat erfgenaam naast de erfgenamen (indien aanwezig) in de eerste of de tweede neerdalende graad. Samen met erfgenamen in de eerste graad van de overledene (kinderen) erft hij/zij een kwart van de nalatenschap indien er naast de echtgenoot niet meer dan drie kinderen zijn. Indien er meer dan drie kinderen zijn, erft de echtgenoot in gelijke delen met de andere kinderen. Indien een echtgenoot samen met erfgenamen uit de tweede graad erft (ouders en kleinkinderen) dan heeft hij/zij recht op de helft van de nalatenschap. Indien er geen erfgenamen in de eerste en tweede graad zijn, erft de echtgenoot de gehele nalatenschap (art. 5.13 van het BW).