9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

De rechtbanken in de Republiek Litouwen zijn bevoegd in familiezaken, mits minstens een van beide echtgenoten de Litouwse nationaliteit heeft of statenloos is met gewone verblijfplaats in de Republiek Litouwen (art. 784, lid 1 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen (hierna: WBR)). Indien beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben in de Republiek Litouwen worden de familiezaken uitsluitend behandeld door de rechtbank in de Republiek Litouwen (art. 784, lid 2 van het WBR). De rechtbanken in de Republiek Litouwen zijn ook bevoegd voor familiezaken indien beide echtgenoten een buitenlandse nationaliteit hebben maar beiden zijn gevestigd in de Republiek Litouwen (art. 784, lid 3 van het WBR).

De rechtbanken van de Republiek Litouwen zijn exclusief bevoegd in zaken met betrekking tot onroerend goed dat zich in de Republiek Litouwen bevindt (art. 786 van het WBR).

De zaak wordt behandeld door de districtsrechtbank van de woonplaats van de gedaagde (artt. 26 en 29 WBR).