6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Indien de overledene kinderen of afstammelingen daarvan achterlaat, heeft de langstlevende echtgenoot recht, tenzij anders is bepaald in het testament en naar zijn/haar keuze, of op het kleinste erfdeel dat is toegewezen aan een wettig kind, mits dat niet meer dan een kwart van de nalatenschap bedraagt, of op het vruchtgebruik van het onroerend goed dat door de echtgenoten gezamenlijk werd bewoond en het bijbehorende meubilair, mits de overledene het onroerend goed volledig in eigendom had of de eigendom deelde met de langstlevende echtgenoot (artikel 767-1 BW).

Indien de overledene geen kinderen of afstammelingen daarvan nalaat, heeft de langstlevende echtgenoot, tenzij anders is bepaald in het testament, recht op de gehele nalatenschap in volle eigendom (artikel 767-2 BW).

De samenstelling van de nalatenschap en zelfs het bestaan daarvan kan worden beïnvloed door het bestaan van huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract.