9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Het is algemeen geaccepteerd dat op internationaal niveau de bevoegde rechter wordt bepaald overeenkomstig dezelfde regelgeving die territoriale bevoegdheid toekent conform het nationale recht. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals de overdracht van bevoegdheid, de verblijfplaats (voornaamste vestigingsplaats), nationaliteit, ligging van het onroerend goed, enz.).

In het Groothertogdom Luxemburg wordt in de beschikking tot echtscheiding of de scheiding van tafel en bed over het algemeen ook de liquidatie en verdeling van de gemeenschap bevolen en wordt een notaris benoemd om dit af te handelen.

In principe is de bevoegdheid van de rechter wat betreft huwelijksvermogensregimes onafhankelijk van de ligging van het onroerend goed. Als gevolg hiervan kan de Luxemburgse rechter ook de verkoop bij veiling gelasten van in het buitenland gelegen onroerend goed.

Indien de benoemde notaris niet in staat is om partijen tot elkaar te brengen, neemt hij/zij de respectieve vorderingen van partijen op in een verslag en verwijst hen naar de rechter.