4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

De notaris moet de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract uiterlijk 15 dagen na de datum waarop deze zijn/is gesloten registreren.

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Er is maar één register. Dit is het Openbare Register, dat onder het Ministerie van Justitie valt.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

De volgende informatie moet worden geregistreerd: het feit dat er huwelijkse voorwaarden/een huwlijkscontract zijn/is aangegaan; de datum van de akte; de gegevens van de contractspartijen en het door de partijen gekozen type huwelijksvermogensregime.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

De informatie in het Openbare Register is voor iedereen toegankelijk. Hiervoor is het voldoende een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Register en binnen een termijn van 10 dagen na het verzoek wordt een officieel antwoord gegeven. Notarissen hebben online toegang tot het Register en krijgen onmiddellijk antwoord.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Het voornaamste rechtsgevolg is dat derden (met name schuldeisers) verondersteld worden te weten dat er huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract bestaan/bestaat.