5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Dit hangt af van het gekozen huwelijksvermogensregime. Als de (echt)scheiding wordt betwist, beslist de rechtbank hoe het vermogen wordt verdeeld. Als er geen betwisting is, beslissen de echtgenoten hier zelf over en bekrachtigt de rechtbank hun beslissing. Artikel 1333 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de gemeenschap van goederen wordt verdeeld door aan elk van de echtgenoten de helft toe te wijzen van de activa die tot de gemeenschap van goederen behoren.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Dit hangt af van het gekozen huwelijksvermogensregime. Als de (echt)scheiding wordt betwist, beslist de rechtbank hoe het vermogen wordt verdeeld. Als er geen betwisting is, beslissen de echtgenoten hier zelf over en bekrachtigt de rechtbank hun beslissing. Artikel 1333 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in het geval van verdeling van de gemeenschap van goederen aan elke echtgenoot een helft wordt toegewezen van de schulden die tot de gemeenschap van goederen behoren.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

In het geval sprake is van een gemeenschap van goederen moet elke echtgenoot de gemeenschap terugbetalen als hij/zij goederen van de gemeenschap heeft gebruikt om zijn/haar eigen schulden af te lossen (Art. 1331 lid 1 BW). Als de persoonlijke goederen van een echtgenoot werden gebruikt om een gemeenschappelijksschuld af te lossen of als investering in de gemeenschap van goederen, heeft hij/zij recht op vergoeding (Art. 1331 lid 2 BW). Een dergelijke vergoeding wordt in geld uitgekeerd (Art. 1331 lid 3 BW).