6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Dit hangt af van het feit of de eerst overledene echtgenoot al dan niet een testament had opgesteld. Het staat de echtgenoten vrij om elkaar in een testament tot algehele erfgenamen van hun volledige nalatenschap te benoemen. In dat geval kunnen de afstammelingen van de overleden echtgenoot hun legitieme portie/voorbehouden erfdeel vorderen (hoewel dit bijna nooit gebeurt). Indien er geen testament is en een echtgenoot overlijdt en afstammelingen heeft, krijgen de kinderen (of hun afstammelingenals ze zelf reeds zijn overleden op het ogenblik van overlijden van de echtgenoot) de helft van de nalatenschap terwijl de andere helft toevalt aan de langstlevende echtgenoot (Art. 808 lid 1 BW). De langstlevende echtgenoot heeft ook het recht om in de echtelijke woning te blijven wonen (Art. 633 BW). Als de overledene geen kinderen of andere afstammelingen achterlaat, is de langstlevende echtgenoot de enige erfgenaam (Art. 810 BW).