8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

De pas aangenomen Samenlevingswet, hoofdstuk 571 van de Maltese wetgeving, voorziet in bijzondere bepalingen voor de 'gewone voornaamste gezinswoning', maar enkel in het geval van geregistreerde partnerschappen.

Als een van de geregistreerde partners overlijdt en de gezinswoning aan beiden toebehoorde, dan mag de langstlevende partner er levenslang blijven wonen, of tot hij/zij huwt, wettelijk gaat samenwonen of een andere vorm van geregistreerd partnerschap aangaat.

Als de gezinswoning toebehoorde aan de eerst overleden geregistreerde partner, dan mag de langstlevende partner er blijven wonen gedurende het aantal jaren dat beide partners er hebben samengewoond, waarbij de duur van 15 jaar niet overschreden mag worden. Tegelijk stipuleert de wet dat de langstlevende partner zo'n recht van bewoning 'vita durante' geniet of tot hij/zij huwt, wettelijk gaat samenwonen of een andere vorm van geregistreerd partnerschap aangaat.

Met betrekking tot roerende goederen voorziet de wet in het weerlegbare vermoeden dat samenwonende partners recht hebben op een evenredig deel van de roerende goederen in de 'gewone voornaamste gezinswoning' die werden aangeschaft tijdens de periode van samenwonen.