9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Buiten het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 2201/2003 hebben de Maltese rechtbanken rechtsbevoegdheid in echtscheidingszaken als ten minste één van de echtgenoten woonachtig was in Malta op de datum waarop het verzoek tot echtscheiding werd ingediend bij de bevoegde burgerlijke rechtbank, of als de gewone verblijfplaats van ten minste één van de echtgenoten in Malta is gevestigd gedurende één jaar onmiddellijk voor het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.