6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Als het toepasselijke huwelijksvermogensregime gemeenschap van goederen is, heeft de langstlevende echtgenoot recht op één helft van de onverdeelde gemeenschappelijke goederen, terwijl de andere helft in de nalatenschap van de overledene wordt opgenomen. De langstlevende echtgenoot neemt in het erfrecht een bijzondere positie in: volgens het recht worden, als de langstlevende echtgenoot samen met kinderen erfgenaam is, alle activa van de nalatenschap van de overledenen aan hem/haar toegewezen met de verplichting om eventuele schulden af te lossen (zie Art. 4:13 BW e.v.). Als in het testament van de overledene wordt bepaald dat de langstlevende echtgenoot niets erft of hij/zij anderszins behoevend is, kan hij/zij van de erfgenamen het gebruiksrecht en het vruchtgebruik vragen met betrekking tot de voormalige echtelijke woning (zie Art. 4:28 en Art. 4:29 BW) en een vruchtgebruik vragen met betrekking tot andere activa (zie Art. 4:30 BW).