8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op geregistreerde partners1 (zie art. 1:80a – 1:80g BW). De voorschriften van het internationale privaatrecht verschillen wezenlijk, zie hiervoor

1 In Nederland kunnen personen van hetzelfde of van verschillend geslacht met elkaar trouwen en een geregistreerd partnerschap aangaan.

Art. 10:70 – 10:85 BW. Het BW bevat geen voorschriften voor niet-geregistreerde samenwoners. Samenwoners kunnen echter afspraken maken in een samenwoningsovereenkomst, die meestal wordt aangegaan in de vorm van een authentieke akte. Samenwoners stellen vaak ook een testament op ten voordele van elkaar.