4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

De kantoren van de Burgerlijke Stand houdenaantekeningen bij van het toepasselijke huwelijksvermogensregime (Art. 180 e.v. Wetboek betreffende de Burgerlijke Stand). Als de echtgenoten vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract zijn aangegaan, moet dit worden aangegeven in de huwelijksakte, die wordt geregistreerd bij de desbetreffende Burgerlijke Stand (Art. 190 Wetboek betreffende de Burgerlijke Stand).

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Naast de algemene eisen moet de huwelijksakte o.a. een aantekening bevatten met betrekking tot de vraag of het huwelijk moet worden voltrokken met of zonder huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract, een verwijzing naar het overeenkomstige stuk of document dat de gegevens van het bepaalde huwelijksvermogensregime bevat en het type vermogensregime als het een van de bovenstaande types betreft (Art. 181 Wetboek betreffende de Burgerlijke Stand).

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

De Burgerlijke Stand is openbaar.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten  hebben enkel rechtsgevolgen ten aanzien van derden als zij geregistreerd zijn (Art. 1711 lid 1 BW en Art. 191 lid 1 Wetboek betreffende de Burgerlijke Stand).