5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

In het geval van echtscheiding wordt de gemeenschap van goederen van de echtgenoten verdeeld. Eerst worden de eigen goederen van de echtgenoten gescheiden. Vervolgens worden vergoedingen en schulden betaald. Tot slot krijgt elke echtgenoot de helft van de gemeenschap van goederen. De regel van gelijk delen is verplicht, wat betekent dat enige overeenkomst die anders bepaalt nietig en ongeldig is (Art. 1730 BW). Zelfs als de echtgenoten hebben bepaald dat hun vermogen onderhevig is aan algemene gemeenschap van goederen, krijgen de echtgenoten in geval van echtscheiding enkel dat waartoe ze gerechtigd zouden zijn uit hoofde van het wettelijke regime van gemeenschap van goederen (Art. 1790 BW).

Als de echtgenoten niet tot een overeenkomst komen over de verdeling van hun gemeenschappelijke goederen, worden deze verdeeld door de rechtbank. Als de echtgenoten tot een overeenkomst komen over de verdeling van hun gemeenschappelijke goederen, worden deze verdeeld in aanwezigheid van een notaris of in een kantoor van de Burgerlijke Stand.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Bij de verdeling van de gemeenschap van goederen worden ook afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke schulden. Deze verdeling is enkel geldig ten aanzien van schuldeisers als laatstgenoemden hiermee instemmen.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

Als de waarde van de activa die een echtgenoot heeft gekregen bij de verdeling van het vermogen hoger is dan het deel waartoe hij/zij gerechtigd is, kunnen de echtgenoten overeenkomen om de verrekening in natura of in de vorm van een betaling uit te voeren. In dat geval wordt het bedrag van de verrekening berekend door de notaris, in overeenstemming met de waarde van de activa, de schulden en het aandeel van elke echtgenoot in de gemeenschap van goederen. Als de echtgenoten niet tot een overeenkomst komen, beslist de rechtbank over de verrekening.