6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

In geval van overlijden van één echtgenoot wordt het huwelijksvermogensregime beëindigd en, indien er sprake was van gemeenschap van goederen, wordt de gemeenschap van goederen verdeeld overeenkomstig de beginselen die zijn beschreven in 5.1. De langstlevende echtgenoot ontvangt zijn/haar aandeel in de gemeenschap van  goederen, terwijl het andere deel in de nalatenschap van de overledene valt, die wordt verdeeld overeenkomstig de bepalingen van het erfrecht. De langstlevende echtgenoot krijgt  een zelfde deel van de nalatenschap als de kinderen; het deel van de echtgenoot kan echter niet minder zijn dan één vierde van de erfenis (Art. 2139 BW). Als er geen afstammelingen zijn en de overledene enkel een echtgenoot en  ascendenten (ouders/grootouders) achterlaat, krijgt de langstlevende echtgenoot twee derden van de nalatenschap. Als de overledene noch afstammelingen noch ascendenten achterlaat, maar enkel een echtgenoot, krijgt laatstgenoemde de volledige nalatenschap.