8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Het Portugese recht kent geen bijzondere regelingen met betrekking tot de vermogensrelaties van partners. De algemene bepalingen van het verbintenissenrecht zijn van toepassing.