4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten moeten worden geregistreerd in het Nationale Register van Huwelijksvermogensregimes, dat wordt bijgehouden door de Nationale Kamer van Notarissen van Roemenië ((Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), het register van de burgerlijke stand dat wordt bijgehouden door de instelling waar het huwelijk wordt voltrokken en andere openbare registers, naargelang de aard van de activa (Handelsregister, Kadaster, enz.).

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Een afschrift van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract moet worden ingediend bij het Nationaal Register van Huwelijksvermogensregimes, het register van de burgerlijke stand en de andere vermelde registers.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Het Nationaal Register van Huwelijksvermogensregimes is openbaar r en iedereen kan de afgifte van uittreksels verzoeken (Art. 334 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek), zonder enig belang hierbij te hoeven aantonen.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract zijn/is enkel tegenstelbaar aan derden als deze  zijn/is geregistreerd.